Medische en farmaceutische vertaling

Medische rapporten, autopsierapporten, medische bijsluiters

Aanvragen offerte

Beschrijving

Ontdek onze werkwijze!

Wij zijn gespecialiseerd in de vertaling van alle soorten documenten op medisch en farmaceutisch vlak, van Frans naar Arabisch of van Arabisch naar Frans.

Wij vertalen in vertrouwen de volgende documenten:

  • Medische rapporten
  • Autopsierapporten
  • Medische bijsluiters

Vertalingen gevalideerd… door een arts!
Wat is er betrouwbaarder dan een medische vertaling die door een professionele arts werd nagekeken? Op tarjama.be worden alle vertalingen uitgevoerd en nagekeken door een professional van het medisch team. Bovendien zijn we beëdigd. U kunt dus volledig op ons vertrouwen: de vertaling zal even betrouwbaar en nauwkeurig zijn als het originele document.

De medische documenten die wij vertalen gaan over algemene of gespecialiseerde geneeskunde.

Onze klanten zijn farmaceutische bedrijven, de geneesmiddelenindustrie, verzekeringsmaatschappijen, artsen, maar ook gewone particulieren die de vertaling van een medisch document in hun moedertaal wensen.

Soms vloeien juridische en medische kwesties samen…
Bij autopsierapporten, maar ook bij medische verzekeringsclausules laten we onze dubbele expertise, medisch en juridisch, gelden. Onze officieel beëdigde vertalers zijn vertrouwd met het Strafwetboek en de wetgeving in het algemeen.

Onze vertalingen zijn heel nauwkeurig en nauwgezet (wij zijn van nature perfectionistisch en we zijn ons zeer goed bewust van het belang van informatie op vlak van gezondheid).

Ongelooflijk, de vertaling was eenvoudiger te lezen en te begrijpen dan het origineel!

Wij houden rekening met de culturele context en voorzien alle nodige uitleg. Waar nodig doen we een documentenonderzoek. Onze vertaling heeft een pedagogische roeping. We stellen alles in het werk zodat de bestemmeling alle elementen begrijpt.

Als er bijvoorbeeld sprake is van een farmaceutisch product, zullen wij indien nodig het overeenkomstige geneesmiddel in een ander land zoeken. Het komt inderdaad dikwijls voor dat een bepaalde geneesmiddelensamenstelling in een ander land ook onder een ander etiket wordt verkocht.

De vertaling heeft dezelfde allure als het oorspronkelijke document!
Wij leveren een verzorgd product, met oog voor alle details qua lay-out (logo, kaders, handtekeningen, enz.). De vertaling van een medisch rapport behoudt zo helemaal haar stempel. Bedenk even het volgende: u zal over een document beschikken dat als twee druppels water lijkt op het origineel. Met als enige verschil dat het vertaald is in een andere taal (Arabisch of Frans).

Is het dringend? We zijn heel betrouwbaar wat de termijnen voor vertaling betreft. Omwille van de dringendheid en het belang in een aantal gevallen gaan wij ermee akkoord om met hele strakke termijnen te werken.

Aanvragen offerte